BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
DT: 33.00m2
Giá: 2.25 tỷ
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
DT: 33.00m2
Giá: 2.25 tỷ
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
DT: 75.00m2
Giá: 2.05 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 300.00m2
Giá: 37.00 tỷ
Quận 3, TP Hồ Chí Minh
DT: 1000.00m2
Giá: 3.00 triệu/m2
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 1000.00m2
Giá: 1.40 triệu/m2
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 130.00m2
Giá: 580.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 1100.00m2
Giá: 3.00 triệu/m2
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 230.00m2
Giá: 870.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 225.00m2
Giá: 860.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 300.00m2
Giá: 1.15 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 865.00m2
Giá: 1.32 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 132.00m2
Giá: 581.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 310.00m2
Giá: 2.10 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 288.00m2
Giá: 1.70 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 210.00m2
Giá: 1.20 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 140.00m2
Giá: 10.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 79.00m2
Giá: 920.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 4700.00m2
Giá: 1.90 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 140.00m2
Giá: 10.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 800.00m2
Giá: 4.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 122.00m2
Giá: 1.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 146.00m2
Giá: 1.95 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 3000.00m2
Giá: 4.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 1100.00m2
Giá: 3.60 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 990.00m2
Giá: 3.80 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 230.00m2
Giá: 8.50 triệu
Quận 8, TP Hồ Chí Minh
DT: 650.00m2
Giá: 1.30 tỷ
Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh
DT: 60.00m2
Giá: 10.50 tỷ
Quận 3, TP Hồ Chí Minh
DT: 70.00m2
Giá: 13.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC
DT: 66.00m2
Giá: 2500.00 triệu
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
28/05/2018
DT: 101.00m2
Giá: 16.50 tỷ
Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
21/04/2018
DT: 90.00m2
Giá: 690.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
31/01/2018
DT: 60.00m2
Giá: 460.00 triệu
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
31/01/2018
DT: 70.00m2
Giá: 600.00 triệu
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
31/01/2018
DT: 74.00m2
Giá: 13.50 tỷ
Quận 10, TP Hồ Chí Minh
31/01/2018
DT: 137.00m2
Giá: 34.00 tỷ
Quận 7, TP Hồ Chí Minh
31/01/2018
DT: 90.00m2
Giá: 690.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
31/01/2018
DT: 100.00m2
Giá: 1.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
31/01/2018
DT: 80.00m2
Giá: 400.00 triệu
Long Thành, Đồng Nai
31/01/2018