Logo

Quốc hội bấm nút thông qua nhiều đạo luật quan trọng về đất đai, lần đầu tiên mở cửa cho người nước ngoài mua nhà, hứa hẹn sẽ tạo động lực mới, với khả năng một lượng vốn ngoại không nhỏ sẽ đổ vào thị trường trong tương lai gần.

Liên hệ để được tư vấn đầu tư bất động sản một cách thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Nguyễn Bình

Chức danh: Không Gì Là Không Thể